10-Meterskogen

I restaurantlokalet på toppen av 'Oslos Harvey Nichols' dekker 10meterskogen i utskåret bjerkefinér hele himlingen på 100m2 og en 10m lang frise. Mellom de sirlig utskårne skogskonturene gjemmer skogens dyr seg.
Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom og Steen&Strøm
Foto: Simon Skreddernes. Klikk på bildene.

Before the furniture came All 17 panels detail; squirrel in pine branch Foto:Carl Nordbye/Aftenposten