Avtrykk av ildsted

'Avtrykk av ildsted' til foajéen i omsorgssenter med 100 leiligheter i Askersund i Blekinge. Glasspeisen mures med håndstøpte, fargede glasstegl - som gjennomskinnelige fargeavtrykk av peiser og pipeløp som kanskje en gang sto i en beboers hus. Ildstedet har gitt oss varme, sosialt fellesskap og varmeteknisk i infrastruktur. I omsorgsboligene er det ingen ildsteder, så beboerne får et annet glødende samlingspunkt. Glassteglen fanger og farger dagslyset, på kvelden er glasspeisen lyssatt.
Replikk i teglsteinsvegg; et horisontalt felt med farget glasstegl, bakbelyst.
Bildene er fra monteringen, bygningen ferdigstilles sommeren 2020.

45_webskulpturen2.jpg
       
45_webskulpturen3.jpg
       
45_webdetalj7.jpg
       
45_webdetalj5.jpg
       
45_webpendang1.jpg
       
45_webpendang2.jpg