HORISONTRULL, Sørenga Oslo

Horisontrull er et mekanisk interaktivt skulptur-par som består av to dreibare metallhjul med halvmåneformede glassinnsatser med keramisk trykk. De to hjulene er plassert i det åpne grøntområdet til to barnehager på Sørenga i Oslo, tidligere en del av Oslo Havne, nå boligområde. Horisontrullene er knyttet til områdets maritime forhistorie, navigasjonsteknologi og havnelivets estetikk.

Du kan justere horisontene ved å dreie på hjulene. Foran hjulene er den en post med bevegelig rundvater. Menneskene har i all tid søkt til horisonten for romlig orientering og navigering. Horisontrull er inspirert av navigasjonsinstrumentet Sekstantens innfløkte linsesystem, og instrumentets runde horisontspeil, der én halvdel er klart glass, den andre speilbelagt. Ved å justere sekstantens ulike linser og horisontglasset i forhold til himmellegemer (som sola eller månen), kan du regne ut din nøyaktige posisjon. Sekstanten ble tatt i bruk på 1700-tallet. Horisontrullenes fargede glass er som sekstantens 'solbriller' av farget glass, som lar deg kikke på sola gjennom fargefiltre. Rødt og grønt er navigasjonsfarger på havet.

Oppdragsgiver: Kulturetaten og Omsorgsbygg /Oslo Kommune. Kunstkonsulent: Odd Fredrik Heiberg og Vigdis Fjellheim