Avtrykk av ildsted

'Avtrykk av ildsted' til foajéen i omsorgssenter med 100 leiligheter i Askersund i Blekinge. Glasspeisen mures med håndstøpte, fargede glasstegl - som gjennomskinnelige fargeavtrykk av peiser og pipeløp som kanskje en gang sto i en beboers hus. Ildstedet har gitt oss varme, sosialt fellesskap og varmeteknisk i infrastruktur. I omsorgsboligene er det ingen ildsteder, så beboerne får et annet glødende samlingspunkt. Glassteglen fanger og farger dagslyset, på kvelden er glasspeisen lyssatt. Monteres vinteren 2020.

Krusig Linje

2 portaler til skogen i skolegården på Torparskolen i Växjö. Formen - fritt etter en frekk, frodig og rødlistet bladlav; Lobaria Pulmonaria, som vokser på stammer i den dype bøkeskogen i naturreservatet rett ved skolen. Laven er trefoldig; et intrikat samarbeid mellom alge, sopp og bakterie. Den store granittsteinen fant vi i skoleskogen, den har ligget der veldig lenge og ventet. Inne i skolens foajé og matsal monteres vegginstallasjoner i lakkert og laserskåret stål.
Monteres våren 2020.