Venniveggen

Fire skulpturer til Ringsaker Avlastningssenter for barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser. Skulpturene er laget i frest og polert mineralkompositt, dreid bjørk, og konkave og konvekse stålspeil. Hver skulptur har særegne elementer for taktil og visuell interaksjon. Barna bor ved senteret i perioder, borte hjemmefr - og Venniveggen skal gi positiv, inviterende og stimulerende opplevelse. Det er integrert ulike taktile elementer, tilpasset farge- og kontrastbruk, varierte materialegenskaper og kommuniserende former.

Skulpturene er formet som en triptyk som er nesten helt åpnet. Alle barna og ungdommene som bor ved senteret, har unike egenskaper og liv, som kan utfoldes, overraske og utfordre.

Den største skulpturen (bredde 2,7m) er montert på fasade ved inngangen, de tre andre innendørs.
Oppdragsgiver: Ringsaker kommune. Kunstkonsulent: Esther Slagsvold. Oktober 2015. Foto: Gunnar Klingwall

Photo: Cathrine Kullberg Photo: Cathrine Kullberg Photo: Cathrine Kullberg Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Cathrine Kullberg Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Gunnar Klingwall 2016 Photo: Gunnar Klingwall 2016